Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας

Ο κανονισμός λειτουργίας των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού περιγράφεται με την Αριθμ. Κ5/160259 (ΦΕΚ 5837 τ.Β /15-12-2021).