Διαδικασία αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτών Σ.Α.Ε.Κ.

Καθορίζονται οι ρυθμίσεις θεμάτων και λεπτομερειών σχετικά με την εφαρμογή της διαδικασίας αξιολόγησης του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) αρμοδιότητας
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. Κ7/30694 (ΦΕΚ 1904/τ.Β’/28.03.2024) της Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού.

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...