Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο ΔΙΕΚ Σερρών

Λόγω αναστολή λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοϊού, έχουμε ήδη ενεργοποιήσει ψηφιακά εργαλεία (πλατφόρμα Moodle) που θα επιτρέψουν την εξ αποστάσεως επικοινωνία εκπαιδευτών και σπουδαστών.

Στην πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης του  ΔΙΕΚ Σερρών,  http://elearning-iekserron.ddns.net:90  μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές.

Σας έχουν ήδη δοθεί τα στοιχεία σύνδεσης στην πλατφόρμα. Αν κάποιος είτε εκπαιδευτής, είτε σπουδαστής  αντιμετωπίζει πρόβλημα(πχ δεν έχει τα στοιχεία σύνδεσης) παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το ΔΙΕΚ Σερρών μέσω e-mail αφού πρώτα δε βρείτε λύση στο σύντομο οδηγό λειτουργίας της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...