Ανακοίνωση για τη διευκόλυνση μετακινήσεων με τα Μ.Μ.Μ. των Καταρτιζομένων των Δ.ΙΕΚ

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 4715-12.10.2021, άρθρο 1:

Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. χορηγείται δελτίο ειδικού εισιτηρίου.

Οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων Ι.Ε.Κ. που
α) Έχουν ηλικία έως 22 ετών και β) δεν εμπίπτουν σε κάποια άλλη κατηγορία που παρέχει δικαίωμα μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο ή με πλήρη απαλλαγή, για την οποία να είναι σε ισχύ ανάλογη κοινή υπουργική απόφαση.

Για τους πρωτοετείς φοιτητές και τους καταρτιζόμενους των δημοσίων Ι.Ε.Κ. και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών χορήγησης του δελτίου ειδικού εισιτηρίου ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΜΕΧΡΙ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ Η ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (ΦΟΙΤΗΣΗΣ) ΣΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...