Έκδοση τιμολογίων ωρομίσθιων εκπαιδευτών 2018Β

Το Ι.ΝΕ.ΔΙΒΙ.Μ. ως φορέας της Γενικής Κυβέρνησης οφείλει να εναρμονίζεται  με τους δημοσιονομικούς κανόνες και διαδικασίες που ακολουθούνται στο Δημόσιο.
Αναφορικά με την έκδοση τιμολογίων των εκπαιδευτών εξαμήνου 2018Β σας ενημερώνουμε ότι οι οδηγίες που δόθηκαν είναι σύμφωνες με τους ως άνω δημοσιονομικούς κανόνες (Π.Δ. 80/2016) και στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν.4308/2014 περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων».
Στον ν.4308/2014 και στην ΠΟΛ.1003/2014 Άρθρο 11 αναλύονται ο χρόνος έκδοσης των τιμολογίων για συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών, η εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου και οι ειδικές προθεσμίες για συναλλαγές με το Δημόσιο με παραδείγματα.
Όσοι εκπαιδευτές έχουν εκδώσει τιμολόγια με ημερομηνία 2018, θα πρέπει να εκδώσουν πιστωτικά τιμολόγια και εκ νέου τιμολόγιο με ημερομηνία 2019.
Σταυρόπουλος Παναγιώτης
Υπεύθυνος Ομάδας Έργου Δ.ΙΕΚ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...