Έκδοση βεβαιώσεων καταρτιζόμενων

Σύμφωνα με  τον κανονισμό λειτουργίας, ισχύουν οι παρακάτω προθεσμίες για την έκδοση των βεβαιώσεων :

  1. Η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής ξεκινά την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (03-10-2022) και μπορεί να εκδίδεται μόνο κατά τον 1ο μήνα κάθε περιόδου κατάρτισης.
  2. Η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης φοίτησης ξεκινά την ημερομηνία έναρξης μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (03-10-2022) είναι διαθέσιμη όλη την περίοδο των μαθημάτων
  3. Η δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης στρατολογίας ξεκινά μια εβδομάδα μετά την έναρξη μαθημάτων της τρέχουσας περιόδου (10-10-2022) και διαρκεί ως το τέλος αυτής.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...