Έγκριση σύναψης σύμβασης ωρομισθίων εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., Δ.ΣΕΚ, Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής, χειμερινού εξαμήνου 2018Β

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αποφάσισε την έγκριση σύναψης των σχετικών συμβάσεων μίσθωσης έργου ωρομίσθιας διδασκαλίας με τους επιλεγέντες εκπαιδευτές Δημοσίων ΙΕΚ, Δημοσίων ΣΕΚ, Δημοσίων ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής για το χειμερινό εξάμηνο 2018 β, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους πίνακες αναθέσεων οι οποίοι προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των εκπαιδευτών και τον έλεγχο των αναθέσεων. (ΑΔΑ 63ΛΩ46ΨΖΣΠ-075 )

Δείτε την απόφαση εδώ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...